RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX)

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 8G 8B 8T 8M
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 ? 4A 6A 8A ? 4A 7A 8A
XBOX(PAL) Unleashed 2 ? 4A 6A 8A ? 4A 7A 8A
PS2 STRIKE 1A 4A 6A 8A na 4A 7A 8A

備考

XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。