e-motion

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 8G 8B 8T 8M
CLUB 2 na 3A 4A 6A na 5A 6A na
PS CLUB 1 na 3A 4A 6A na 5A 6A na
DC CLUB na 3A 4A 6A na 5A 6A na
EXTREME 1A 3A 4A 6A na 5A 6A 8A
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 ?A 3A 4A 6A ?A 5A 6A 8A
XBOX(PAL) Unleashed 3 ?A 3A 4A 6A ?A 5A 6A 8A
SuperNOVA 1A 3A 4A 6A na 5A 6A 8A
(PAL) SuperNOVA 1 3 4 6 na 5 6 8
(U/C) SuperNOVA 1 3 4 6 na 5 6 8

備考

特になし。